Var god vänta medans betalningen slutförs.....

Gunilla:"Att arbetsgivare pressar sönder medarbetare drabbar många."

Jag har blivit mobbad av min arbetsgivare under många år. Man har jagat mig med oftast felaktiga, konstiga och motsägelsefulla påståenden. Exempelvis fick jag en erinran för att jag läst e-post och annan viktig information om arbetet på arbetstid. När jag då valde att läsa information på min fritid blev jag hotad med uppsägning. Hur skulle jag kunna sköta ett kunskapsintensivt arbete utan att kunna ta till mig viktig information? Ett annat exempel är när man straffat mig för att jag haft dålig tillgänglighet i arbetet men vägrat ge mig underlag som styrker det. Jag har statistik som visar att det är lögn. Jag fortsatte att pressa mig hårt. När min hjärna så småningom kollapsade var det den chef som gjort mig sjuk som ansvarade för rehabiliteringen. Man fortsatte att pressa och hotade mig tills jag hamnade på sjukhus med ett blodtryck närmare döden. Läkarna kunde då se att stressen pågått länge eftersom njurar och levern var påverkade och hjärtat förstorat eftersom det under så lång tid tvingats slå så hårt. Man har upprepade gånger nekat mig att få en utredning av orsaken till mina arbetsskador enligt arbetsmiljöverkets föreskrift 2015:4. En utredning som hade varit viktig för att jag skulle kunnat gå vidare, må bättre och börja lita på min arbetsgivare. Jag har försökt få hjälp hos fackförbund, företagshälsovård, arbetsmiljöombud arbetsmiljöverket med flera men ingen har velat hjälpa mig att få en utredning. Det är ett mycket märkligt samhälle där man kan få hjälp om man bryter ett finger på arbetet men om man totalt krossas så är det ingen som vill göra något som verkligen hjälper mig. Hur kan det vara så? Att arbetsgivare pressar sönder medarbetare drabbar många. Förutom personligt lidande kan den här typen av agerande kosta enorma skattepengar. Skattepengar som vi kan använda till annat.