Stress – Ska postnumret få avgöra vilken vård och rehabilitering vi får?

Under Folkhälsodalen i april deltog Hjärnfonden med ett webinar där våra reformförslag för hur politiken kan bidra till ett friskare och mindre stressat Sverige, diskuterades med politiker och företrädare för primärvården.

Deltagare var :

Elin Lindsäter, legitimerad psykolog och medicine doktor vid Gustavsbergs Vårdcentral
Gunilla Druve Jansson, (C) ordförande i Östra hälso- och sjukvårdsnämnden i VGR
Karin Rågsjö, (V) ledamot i socialutskottet
Moderator: Maria Prigorowsky, samhällschef på Hjärnfonden.

Titta på webinariet genom att klicka på pilen i bilden.

Här kan du läsa mer om våra 20 reformförslag