Gilbert Lauter fascineras av vår komplexa hjärna

Gilbert Lauter har fått Hjärnfondens stipendium för 2015. Här berättar han vad stipendiet betyder för honom och om sin forskning inom schizofreni. Hjärnfondens stipendium på 280 000 kronor avser forskning på heltid inom neuroområdet under ett år.

Berätta om ditt forskningsområde – vad vill du undersöka?Gilbert Lauter

– Psykiska sjukdomar som schizofreni leder till svåra funktionsstörningar i hjärnan och medför stort lidande och belastning för patienter, anhöriga och allmänheten. Framsteg inom humangenetik har identifierat många nya kandidatgener för svåra neuropsykiatriska sjukdomar som schizofreni. Däremot, är de bakomliggande mekanismer som orsakar störningen inte kända. Därför vill vi i ett första steg definiera normala cellulära strukturer och funktioner som påverkas av de identifierade sjukdomsgenerna.

Vad hoppas du hitta/upptäcka/komma fram till?

– Vissa schizofrenigener påverkar så kallade cilier, som fungerar som cellens antenn för att ta emot och omvandla signaler och information från omgivningen. Jag vill undersöka om det finns ett samband mellan funktionen av cellens antenn och hur schizofreni kan uppstå. Jag hoppas kunna se hur förändringar i schizofrenigener påverkar nervcellernas samspel i ett fungerande nervsystem.

Vad betyder din forskning?

– Att kunna urskilja ett samband mellan cellantennens funktion och schizofrenins uppkomst är av stort intresse. På så sätt skulle man direkt få klarhet i vilka molekylära mekanismer som kan stå bakom sjukdomen. Detta skulle i framtiden kunna användas för att testa hur olika mediciner och terapier påverkar nervcellernas funktion i levande nervsystem.

Hur kommer det sig att du fastnade för hjärnforskning?

– Hjärnan har alltid fascinerat mig för att den är så otroligt komplex och essentiell för hur vi uppfattar världen och oss själva.

Vad betyder Hjärnfondens stipendium för dig som forskare?

– Jag är väldig tacksam att kunna få fortsatt stöd av Hjärnfonden. Det ger mig möjlighet att självständigt vidareutveckla det spännande forskningsprojekt som jag påbörjat, och därmed kunna bidra till ökad förståelse för psykiska funktionsstörningar i hjärnan.

Vad är din drivkraft som forskare?

– Det har jag också ofta undrat, men det är något med friheten, nyfikenheten och fascinationen av att tillslut lösa ett problem som gnagt under lång tid. Det är också ett förtroende man får som jag försöker förvalta på ett ansvarsfullt sätt, där resultat är viktigt även om det måste få ta tid.