Så kommunicera du med demenssjuka personer

I takt med att demenssjukdomen fortskrider försämras förmågan till kommunikation och det kan vara svårt att veta hur man som närstående ska förhålla sig. Det kräver tålamod, respekt och förståelse. Här kommer några tips som kan vara bra att tänka på.

  1. Var en god lyssnare och försök förstå vad han/hon vill säga. Om din anhöriga är ledsen avled inte genom att prata om annat utan låt hen prata om sin ledsamhet eller gråta en stund.
  2. Prata aldrig förbi eller ”över huvudet” eller påpeka brister inför andra. Demenssjukas känsloliv fungerar ofta bättre än den intellektuella förmågan.
  3. Undvik att prata om sådant som kan ge obehagskänslor. Argumentera inte och försök inte att övertyga. Ta fasta på nyckelord och upprepa dem. Visa att du vill förstå och har förstått.
  4. Tänk på att känslan av trygghet och samhörighet kan förmedlas utan ord. Man behöver inte alltid prata för att förstå varandra.
  5. Ha alltid ögonkontakt. Var närvarande och se din anhöriga i ögonen så att hen känner att du verkligen är där för att träffa hen.
  6. Tala långsamt och tydligt. Försök ge enkla svar utan långa förklaringar eller resonemang. Undvik långa och svåra meningar. Upprepa vid behov så att den du talar med får grepp om diskussionen.
  7. Ställ bara en fråga i taget. Ge tid för svar. Var vänlig och sympatisk.
  8. Fånga personens känslor. Försök inte tvinga hen att minnas. Säg inte ”minns du vad vi gjorde igår.”
  9. Om den demenssjuke inte klarar av situationen påpeka inte att hen inte klarar av uppgiften utan underlätta och säg lite försiktigt ”Vi kan hjälpas åt att göra detta”.
  10. Ju längre demensen utvecklas desto viktigare blir icke verbal input som ditt kroppsspråk, din beröring och röst.